akademia perfecta

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) screen

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP)

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) jest podmiotem zrzeszającym polskich obywateli...
Studium Polski Podziemnej (SPP) w Londynie screen

Studium Polski Podziemnej (SPP) w Londynie

Studium Polski Podziemnej (SPP) w Londynie jest ugrupowaniem zrzeszającym Polaków przebywających za granicą....
Bractwo Motocyklistów Polskich na Obczyźnie screen

Bractwo Motocyklistów Polskich na Obczyźnie

Bractwo Motocyklistów Polskich na Obczyźnie jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskich obywateli przebywających w...
Wschodnio-Kazachstańskie Obwodowe Polskie Centrum Kultury screen

Wschodnio-Kazachstańskie Obwodowe Polskie Centrum Kultury

Wschodnio-Kazachstańskie Obwodowe Polskie Centrum Kultury jest ugrupowaniem zrzeszającym polskich obywateli...
Związek Polskich Stowarzyszeń Katolickich we Francji screen

Związek Polskich Stowarzyszeń Katolickich we Francji

Związek Polskich Stowarzyszeń Katolickich we Francji jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków przebywających w...
Szkoła  screen

Szkoła

Szkoła "Mała Polonia" jest ugrupowaniem zrzeszającym polskich obywateli przebywających w innych krajach. Organizacja...