no image "Scena Polska" jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków przebywających w innych krajach. Organizacja prowadzi działalność od 1992. Osobą powiązaną z ugrupowaniem jest Wanda Sieradzka de Ruig. Typ jednostki to druki ciągłe. Wchodzi ona w skład grupy media. Holandia to obszar działalności podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania mieści się w miejscowości Utrecht. Informacje dodatkowe:kwartalnik. Więcej informacji o placówce dostępnych jest pod adresem www scenapolska nl.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...