Oddział Związku Polaków na Ukrainie w Czarnym Ostrowie

no image Oddział Związku Polaków na Ukrainie w Czarnym Ostrowie jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków przebywających za granicą. Osobą reprezentującą stowarzyszenie jest Aleksander Kazimirow. Typ jednostki to stowarzyszenie. Należy ona do grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Ukraina to obszar działalności podmiotu. Z kolei siedziba stowarzyszenia znajduje się w miejscowości Czarny Ostrów.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...