no image "Wolne Słowo” jest podmiotem zrzeszającym Polaków przebywających za granicą. Osobą reprezentującą stowarzyszenie jest Zofia Mrozowska. Rodzaj organizacji to druki ciągłe. Należy ona do grupy media. Belgia to terytorium funkcjonowania podmiotu. Z kolei siedziba stowarzyszenia mieści się w miejscowości Oudenaarde. Informacje dodatkowe:informator Polskich Organizacji w Belgii; kwartalnik.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...