Polish Heritage Association (PHA) of Maryland

no image Polish Heritage Association (PHA) of Maryland jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskich obywateli przebywających w innych krajach. Jednostka prowadzi działalność od 1974. Osobą powiązaną z ugrupowaniem jest Victoria T Leshinskie, Krystyna Osowski. Typ jednostki to stowarzyszenie. Wchodzi ona w skład grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Stany Zjednoczone to terytorium działalności podmiotu. Z kolei siedziba stowarzyszenia mieści się w miejscowości Baltimore. Więcej informacji o instytucji dostępnych jest na stronie www pha-md org.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...