Poolse Gemeenschap Polonia VZW

no image Poolse Gemeenschap Polonia VZW jest podmiotem zrzeszającym polskich obywateli przebywających za granicą. Jednostka prowadzi działalność od 2006. Osobą reprezentującą stowarzyszenie jest Marzena Jusza. Rodzaj jednostki to stowarzyszenie. Należy ona do grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Belgia to obszar działalności podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania znajduje się w miejscowości Bruksela.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...