Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Niemczech

no image Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Niemczech jest ugrupowaniem zrzeszającym polskich obywateli przebywających za granicą. Jednostka prowadzi działalność od 1946. Typ organizacji to stowarzyszenie. Należy ona do grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Niemcy to obszar funkcjonowania podmiotu. Z kolei siedziba stowarzyszenia mieści się w miejscowości Hamburg. Informacje dodatkowe:początkowo (1946-1947) były to trzy niemal równolegle powstające organizacje: Oddział Samopomocy Wojska w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec, Stowarzyszenie Polskich Weteranów w amerykańskiej strefie okupacyjnej oraz Oddział SPK we francuskiej strefie okupacyjnej; w l. 1951-1954 nastąpiła unifikacja struktur SPK - zlikwidowano Oddziały w strefie francuskiej (1951) oraz w byłej strefie amerykańskiej (1954) i włączono obydwie struktury do Odziału w byłej strefie brytyjskiej pod nazwą SPK Niemcy.
Związek Lekarzy Polskich na Obczyźnie screen

Związek Lekarzy Polskich na Obczyźnie

Związek Lekarzy Polskich na Obczyźnie jest podmiotem zrzeszającym polskich obywateli przebywających za granicą....
Kongres Polonii w Austrii screen

Kongres Polonii w Austrii

Kongres Polonii w Austrii jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków przebywających w innych krajach. Organizacja...