Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Niemczech

no image Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Niemczech jest ugrupowaniem zrzeszającym polskich obywateli przebywających za granicą. Jednostka prowadzi działalność od 1946. Osobą powiązaną z ugrupowaniem jest Kazimierz Sochanik, Wincenty Broniwoj-Orliński, Barbara Skiba. Typ organizacji to stowarzyszenie. Należy ona do grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Niemcy to obszar funkcjonowania podmiotu. Z kolei siedziba stowarzyszenia mieści się w miejscowości Hamburg. Informacje dodatkowe:początkowo (1946-1947) były to trzy niemal równolegle powstające organizacje: Oddział Samopomocy Wojska w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec, Stowarzyszenie Polskich Weteranów w amerykańskiej strefie okupacyjnej oraz Oddział SPK we francuskiej strefie okupacyjnej; w l. 1951-1954 nastąpiła unifikacja struktur SPK - zlikwidowano Oddziały w strefie francuskiej (1951) oraz w byłej strefie amerykańskiej (1954) i włączono obydwie struktury do Odziału w byłej strefie brytyjskiej pod nazwą SPK Niemcy.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...