Towarzystwo Polonijne w Bonn

no image Towarzystwo Polonijne w Bonn jest podmiotem zrzeszającym Polaków przebywających w innych krajach. Typ jednostki to stowarzyszenie. Należy ona do grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Niemcy to terytorium funkcjonowania podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania mieści się w miejscowości Bonn.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...