Towarzystwo Przyjaciół Słownika Biograficznego Polonii Świata

no image Towarzystwo Przyjaciół Słownika Biograficznego Polonii Świata jest podmiotem zrzeszającym polskich obywateli przebywających w innych krajach. Organizacja prowadzi działalność od 1993. Osobą powiązaną z ugrupowaniem jest Agata Judycka. Typ organizacji to stowarzyszenie. Wchodzi ona w skład grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Francja to obszar funkcjonowania podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania mieści się w miejscowości Paryż.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...