no image "Komunikat” jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków przebywających za granicą. Jednostka prowadzi działalność od 1949. Rodzaj jednostki to druki ciągłe. Wchodzi ona w skład grupy media. Stany Zjednoczone to obszar działalności podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania mieści się w miejscowości Chicago. Informacje dodatkowe:pismo Polskiego Związku Lekarzy Polskich.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...