akademia perfecta

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...
Oddział Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej na Ukrainie w Korostyszewie screen

Oddział Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej na Ukrainie w Korostyszewie

Oddział Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej na Ukrainie w Korostyszewie jest ugrupowaniem zrzeszającym Polaków...
Parafia p.w. św. Andrzeja w Tuluzie - Centrum Duszpasterstwa Polskiego screen

Parafia p.w. św. Andrzeja w Tuluzie - Centrum Duszpasterstwa Polskiego

Parafia p.w. św. Andrzeja w Tuluzie - Centrum Duszpasterstwa Polskiego jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...
Poolse  Gemeenschap Polonia VZW screen

Poolse Gemeenschap Polonia VZW

Poolse Gemeenschap Polonia VZW jest podmiotem zrzeszającym polskich obywateli przebywających za granicą. Jednostka...
Stowarzyszenie Polaków Gagauzji screen

Stowarzyszenie Polaków Gagauzji

Stowarzyszenie Polaków Gagauzji jest podmiotem zrzeszającym polskich obywateli przebywających w innych krajach....