akademia perfecta

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...
Oddział Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej na Ukrainie w Korostyszewie screen

Oddział Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej na Ukrainie w Korostyszewie

Oddział Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej na Ukrainie w Korostyszewie jest ugrupowaniem zrzeszającym Polaków...
Powszechna Narodowo-Kulturalna Usolska Organizacja Polaków  screen

Powszechna Narodowo-Kulturalna Usolska Organizacja Polaków

Powszechna Narodowo-Kulturalna Usolska Organizacja Polaków "Syberia” jest ugrupowaniem zrzeszającym polskich...
Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie screen

Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie

Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie jest podmiotem zrzeszającym polskich obywateli przebywających za granicą. Typ...
Korpus Pomocniczy Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce screen

Korpus Pomocniczy Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce

Korpus Pomocniczy Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce jest ugrupowaniem zrzeszającym Polaków...