no image "Scripta Manent – Archiwum Wileńskie” jest ugrupowaniem zrzeszającym Polaków przebywających w innych krajach. Osobą powiązaną z ugrupowaniem jest Jan Sienkiewicz. Typ organizacji to biblioteka / archiwum. Wchodzi ona w skład grupy instytucje kultury / pamięci. Litwa to obszar działalności podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania mieści się w miejscowości Wilno.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...