Irish-Polish Cultural and Business Association in Limerick

no image Irish-Polish Cultural and Business Association in Limerick jest podmiotem zrzeszającym Polaków przebywających za granicą. Jednostka prowadzi działalność od 2007. Osobą powiązaną z ugrupowaniem jest Timothy Madden. Rodzaj jednostki to stowarzyszenie. Należy ona do grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Irlandia to obszar działalności podmiotu. Z kolei siedziba stowarzyszenia mieści się w miejscowości Limerick. Więcej informacji o instytucji dostępnych jest na stronie www limerick ie.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...