Klub Przyjaciół Polski (Clube Polonia e Amigos CPA) w Mozambiku

no image Klub Przyjaciół Polski (Clube Polonia e Amigos CPA) w Mozambiku jest podmiotem zrzeszającym polskich obywateli przebywających w innych krajach. Organizacja istnieje od 1999. Osobą reprezentującą stowarzyszenie jest Dorota Mabjaia. Typ jednostki to stowarzyszenie. Należy ona do grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Mozambik to terytorium działalności podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania znajduje się w miejscowości Maputo. Informacje dodatkowe:przy stowarzyszeniu założono bibliotekę (polskojezyczną) dla dzieci oraz rozpoczęto od 2001 r. zajecia w jezyku polskim w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym. Więcej informacji o instytucji dostępnych jest na stronie www.poloniamozambik.tripod.com.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...