Korpus Pomocniczy Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce

no image Korpus Pomocniczy Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce jest ugrupowaniem zrzeszającym Polaków przebywających w innych krajach. Jednostka istnieje od 1925. Osobą powiązaną z ugrupowaniem jest Agnieszka Wisła, Helena Knapczyk. Wchodzi ona w skład grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Stany Zjednoczone to obszar funkcjonowania podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania mieści się w miejscowości New York. Informacje dodatkowe:organizacja powstała w oparciu o funkcjonujący od 1922 r Komitet Pomocy Weteranom skupiający pielęgniarki-ochotniczki Polskiego Białego Krzyża. Więcej informacji o instytucji dostępnych jest na stronie www pava-swap org/kpp htm.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...