no image "Komunikat” jest podmiotem zrzeszającym polskich obywateli przebywających za granicą. Jednostka istnieje od 2000. Rodzaj organizacji to druki ciągłe. Wchodzi ona w skład grupy media. Republika Południowej Afryki to terytorium funkcjonowania podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania znajduje się w miejscowości Durban. Informacje dodatkowe:biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Polskiego w Kwazulu Natal.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...