Organizacja Przyjaciół Harcerstwa w USA

no image Organizacja Przyjaciół Harcerstwa w USA jest podmiotem zrzeszającym Polaków przebywających w innych krajach. Osobą powiązaną z ugrupowaniem jest Julia Moszumanska. Rodzaj organizacji to organizacja harcerska. Należy ona do grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Stany Zjednoczone to terytorium działalności podmiotu.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...