Polskie Kolo Katolickie w Birmingham

no image Polskie Kolo Katolickie w Birmingham jest podmiotem zrzeszającym Polaków przebywających w innych krajach. Osobą powiązaną z ugrupowaniem jest ks. Bronisław Kreuza. Typ organizacji to inna organizacja / instytucja kościelna. Należy ona do grupy organizacje i instytucje kościelne. Wielka Brytania to terytorium działalności podmiotu. Z kolei siedziba stowarzyszenia mieści się w miejscowości Birmingham. Informacje dodatkowe:początkowo pod nazwą Komitet Akcji Katolickiej.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...