Australian Polish Association in Sydney Inc.

no image Australian Polish Association in Sydney Inc. jest ugrupowaniem zrzeszającym polskich obywateli przebywających w innych krajach. Osobą reprezentującą stowarzyszenie jest Miriam Trosse Quirk-Kilanowska. Typ jednostki to stowarzyszenie. Należy ona do grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Australia to obszar funkcjonowania podmiotu. Z kolei siedziba stowarzyszenia znajduje się w miejscowości Sydney. Więcej informacji o instytucji dostępnych jest na stronie www.australianpolish.org.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...