Australian Polish Historical Society Inc.

no image Australian Polish Historical Society Inc. jest podmiotem zrzeszającym Polaków przebywających za granicą. Osobą reprezentującą stowarzyszenie jest Elzbieta Szczepańska. Typ organizacji to stowarzyszenie. Wchodzi ona w skład grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Australia to obszar działalności podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania mieści się w miejscowości Mulgrave. Więcej informacji o instytucji dostępnych jest pod adresem www.polishhistoricalsocjety.org.au.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...