Polonia Minusińska

no image Polonia Minusińska jest ugrupowaniem zrzeszającym polskich obywateli przebywających w innych krajach. Jednostka istnieje od 1999. Osobą reprezentującą stowarzyszenie jest Olga Tiemierowa, Elżbieta Laskowska. Typ jednostki to stowarzyszenie. Wchodzi ona w skład grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Rosja to terytorium funkcjonowania podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania mieści się w miejscowości Minusińsk. Informacje dodatkowe:organizacja posiada rejonowe oddziały w Szuszenskoje i Karatuszkoje.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...