no image "Słowo Ojczyste” jest podmiotem zrzeszającym polskich obywateli przebywających w innych krajach. Jednostka prowadzi działalność od 1996. Rodzaj jednostki to druki ciągłe. Wchodzi ona w skład grupy media. Białoruś to obszar działalności podmiotu. Z kolei siedziba stowarzyszenia mieści się w miejscowości Grodno. Informacje dodatkowe:miesięcznik; powstał w oparciu o biuletyn "My i szkoła”. Więcej informacji o placówce dostępnych jest na stronie www pmsgrodno org.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...