Obwodowy Oddział Związku Polaków na Ukrainie im. K. Szymanowskiego w Czerkasach

no image Obwodowy Oddział Związku Polaków na Ukrainie im. K. Szymanowskiego w Czerkasach jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków przebywających za granicą. Osobą reprezentującą stowarzyszenie jest Gienadij Liniewicz. Typ organizacji to stowarzyszenie. Wchodzi ona w skład grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Ukraina to terytorium funkcjonowania podmiotu. Z kolei siedziba stowarzyszenia znajduje się w miejscowości Czerkasy.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...