Prezydent oraz Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie

no image Prezydent oraz Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie jest podmiotem zrzeszającym Polaków przebywających w innych krajach. Jednostka istnieje od 1939. Osobą powiązaną z ugrupowaniem jest Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stanisław Ostrowski, Edward Bernard Raczyński, Kazimierz Sabbat, Ryszard Kaczorowski, Władysław Sikorski, Edward Szczepanik. Rodzaj jednostki to organizacja / instytucja polityczna. Należy ona do grupy organizacje i instytucje federacyjne. Wielka Brytania to terytorium działalności podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania mieści się w miejscowości Londyn. Informacje dodatkowe:wobec wspólnej agresji Niemiec i ZSRR na Polskę, władze RP zmuszone zostały do przeniesienia siedziby poza granice kraju, początkowo do Francji (1939-1940), następnie do Wielkiej Brytanii (1940-1990); aparat instytucjonalno-organizacyjny władz RP na uchodźstwie obejmował liczne instytucje jak m in : Delegatura Rządu na Kraj (1940-1944) czy Rada Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (1940-1991); władze RP na uchodźstwie zakończyły działalność w 1990 r z chwilą przekazania przez ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego insygniów prezydenckich II Rzeczypospolitej władzom w Kraju.
Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton screen

Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton

Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton jest ugrupowaniem zrzeszającym polskich obywateli przebywających w innych...
Domowe Przedszkole  screen

Domowe Przedszkole

Domowe Przedszkole "Dobrego Pasterza” jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków przebywających za granicą....