Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w Hiszpanii

no image Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w Hiszpanii jest ugrupowaniem zrzeszającym Polaków przebywających za granicą. Osobą powiązaną z ugrupowaniem jest ks Jan Ciągło. Rodzaj organizacji to zgromadzenie zakonne. Wchodzi ona w skład grupy organizacje i instytucje kościelne. Hiszpania to terytorium działalności podmiotu. Informacje dodatkowe:Prowincja we Francji i Hiszpanii pw Matki Bożej Częstochowskiej; zgromadzenie prowadzi na terenie Hiszpanii 6 ośrodków duszpasterskich (Barcelona, Alcalá de Henares, Los Montesinos, Móstoles, Quart de Poblet i Torrevieja). Więcej informacji o instytucji dostępnych jest na stronie www tchr org/fran.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...