no image "Polonika” Biuletyn jest podmiotem zrzeszającym Polaków przebywających w innych krajach. Rodzaj organizacji to druki ciągłe. Wchodzi ona w skład grupy media. Francja to obszar działalności podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania znajduje się w miejscowości Paryż.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...