Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Austrii

no image Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Austrii jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskich obywateli przebywających w innych krajach. Organizacja istnieje od 2012. Osobą reprezentującą stowarzyszenie jest Sławomir Iwanowski. Rodzaj organizacji to instytucja oświatowa. Wchodzi ona w skład grupy instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Austria to terytorium działalności podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania znajduje się w miejscowości Wiedeń. Informacje dodatkowe:organizatorem UTW w Austrii jest redakcja Miesięcznika Polonii Austriackiej „Polonika"; UTW w Austrii nie posiada osobowości prawnej, zasady funkcjonowania UTW określa regulamin dostępny na stronie internetowej miesięcznika "Polonika".
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...