Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie

no image Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie jest podmiotem zrzeszającym Polaków przebywających za granicą. Jednostka istnieje od 1989. Osobą reprezentującą stowarzyszenie jest Adam Błaszkiewicz, Michał Kleczkowski. Typ organizacji to organizacja harcerska. Wchodzi ona w skład grupy organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Litwa to obszar funkcjonowania podmiotu. Z kolei siedziba ugrupowania znajduje się w miejscowości Wilno. Więcej informacji o placówce dostępnych jest na stronie www zhpn lt.
Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny  screen

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny

Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" w Dowbyszu (Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu)...
Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton screen

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton

Kanadyjsko - Polskie Towarzystwo Historyczne (CPHS) w Edmonton jest stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków...